آموزش شبیه سازی ارتعاش در MATLAB و ANSYS

آموزش شبیه سازی ارتعاش در MATLAB و ANSYS

آموزش شبیه سازی ارتعاش در MATLAB  و ANSYS

 

 

 

 

 

  دانلود کتاب شبیه سازی ارتعاش با استفاده از MATLAB  و ANSYS

در این کتاب کد ها بصورت تصویری ارائه شده اند و می توانید آنها رو کپی کنید

فصل 1 : مقدمه

فصل 2 : آنالیز تابع انتقال

فصل 3 : آنالیز پاسخ فرکانسی

فصل 4 : ZEROS در SISO سیستم های مکانیکی

فصل 5 : آنالیز ناحیه فضایی

فصل 6 : ناحیه فضایی : آنالیز پاسخ فرکانسی و دامنه زمانی

فصل 7 : آنالیز کیفی

فصل 8 : پاسخ فرکانسی : فرم کیفی

فصل 9 : پاسخ گذرا : فرم کیفی

فصل 10 : آنالیز کیفی : فرم حالت فضایی

فصل 11 : پاسخ فرکانسی : فرم حالت فضایی کیفی

فصل 12 : دامنه زمانی : فرم حالت فضایی کیفی

فصل 13 : عناصر محدود: ماتریسهای سخت افزاری

فصل 14 : عناصر محدود : دینامیک

فصل 15 : مدل ناحیه فضا siso  در متلب و نلحیه فضا در ANASYS

فصل 16 : مدل شتاب زمین متلب و ANASYS

فصل 17 : مدل فعال کننده دیسک درایو SISO

فصل 18 : کاهش توازن

فصل 19 : مدل MIMO دو مرحله ای استاتور

 

تعداد صفحات : 656

فرمت : PDF

زبان : انگلیسی