آموزش کنترل بهینه با نرم افزار GAMS

آموزش کنترل بهینه با نرم افزار GAMS

آموزش کنترل بهینه با نرم افزار GAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یاد گیری مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی مرتبط با کنترل  مفید است

تعداد صفحات : 36

فرمت : PDF

زبان : انگلیسی ( روان)